Är du intresserad av att bli delaktig i arbetet? Ta kontakt med projektledare för Pilot Stockholms Skärgård. **Projektledare Pilot Stockholms skärgård** Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm, Enheten för landsbygdsutveckling Telefon: 010-223 17 49, 072-548 18 23 E-post: [gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se](mailto:gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se) **Nationell projektledare** Max Vretborn, Havsmiljöenheten, Havs- & vattenmyndigheten Telefon: 010-698 60 69 E-post: [max.vretborn@havochvatten.se](mailto:max.vretborn@havochvatten.se) **För frågor kring samverkan och processutveckling** \ Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet \ Telefon: 031-786 41 10 \ E-post: [madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se](mailto:madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se) **För frågor kring biologi och skärgårdens ekosystem** Sofia Wikström, docent, Stockholms universitets Östersjöcentrum Telefon: 08-16 17 91 E-post: [sofia.wikstrom@su.se](mailto:sofia.wikstrom@su.se) **För frågor om ekonomisk utvärdering och skärgårdens ekonomiska potential**\ Cecilia Solér, Handelshögskolan, Göteborgs universitet\ Telefon: 031-786 56 11 \ E-post: [cecilia.soler@handels.gu.se](mailto:cecilia.soler@handels.gu.se) **För teknisk support och frågor kring webbplatsen** \ David Ershammar, Omtänk utveckling\ Telefon: 0707-166089 \ E-post [david.ershammar@gmail.com](mailto:david.ershammar@gmail.com)