Börja här

Välkommen!


En liten guide för att komma igång

Detta är en gemensam arbetsyta där alla involverade kan ta del av uppdaterad information och dokumentation. Samarbetsplattformen syftar också till att underlätta kommunikation, nätverkande och förberedelser av det arbetet som bedrivs i och mellan Aktörsforum och arbetsgrupperna. Varje arbetsgrupp har en plats att samla material, föra anteckningar och dela nyheter. Vi kan alla fortsätta samtalet och bidra med inlägg, kommentarer, ladda upp filer osv.

  • Under Startsidan samlas den viktigaste informationen. 
  • Längre ned finns aktuellt information från Aktörsforum. 
  • Du kommer anslutas till de arbetsgrupper du är del av 
  • Nedan finns några guider om hur du navigerar på hemsidan. 

 

New spaces